דעתך חשובה

חוות דעתך חשובה לנו ולך
גם ללקוחות הבאים אחריך

עמוד המלצות באתר
נשמח ללמוד ולשפר מכל ביקורת, חיובית או שלילית.

אנו בצמיחה מתמדת.

אם לדעתך יש מקום להוספת סוג טיפול ואו שירות שתרצו
אנא הוסיפו בעמוד הנ"ל